Zátiší

Zátiší není na tak náročné na prostor, buď si kytku nebo kombinaci - talíř s ovocem a kytku postavíte před sebe nebo si opět uděláte celkovou fotku, aby jste viděli celko-

vou koncepci objektu. Při květinovém nebo ovocném zátiší je třeba dávat pozor na osvětlení. Jedná se o chybu většiny malířů, kteří zapomenou, ze které strany jde svět-

lo. V mnoha případech namalují stín objektu na opačnou stranu, což pokazí celé dílo.