O mé galerii

MIROSLAV DAŇHEL  pochází z Jihomoravské metropole - Brna a  je  členem Sdružení umělců Moravy a Slezska. V mládí svůj talent rozvijel

malováním zvířat a zátiší, v pozdější době často jezdil na Vysočínu, kterou si zamiloval pro její prostou krásu.

 V jeho dílech se můžeme setkat s širokou škálou technik malby a je nezaměnitelný co do odstínů barev, které umocňují náladu jeho obrazů.

Rád používá barevné kontrasty, čímž velmi dobře dovede vyjádřit světlo a stín a podle výroku svých kolegů umí vodu.

Jak již bylo několikrát napsáno, jeho obrazy vnášejí klid do duše a v interiéru vytvářejí harmonické prostředí. Některá díla Miroslava  Daňhela 

jsou namalována temperou ale většina akvarelem - svým vyjádřením patři mezi natural - impresionisty ale v poslední době spíš inklinuje k

akrylu a jeho zátiší s ovocem nebo květinami, figura či výjevy z cizích krajin /domy, ulice, přímořské oblasti s loděmi . . ./ napovídají, že se u něho

změnil styl malby - odborníci to nazývají semi - abstract - exprese.

Miroslav Daňhel má za sebou již mnoho výstav a vernisáží po celé Moravě a jeho díla jsou též k vidění  na stálé výstavě na Jugoslávské 116,

Brno - Černá Pole.  /tel.: 603460019/